O'food

Client: Miwon Việt Nam Publish: Sep 01, 2020
O'food

Theo thời gian, chuẩn mực về thực phẩm ngon của người tiêu dùng Việt Nam ngày càng được nâng cao. Không chỉ ngon miệng, thực phẩm còn phải giữ được tính nguyên bản trong nguyên liệu làm nên món ăn. Không chỉ ngon mắt, người tiêu dùng còn có xu hướng tìm kiếm những món ăn lành mạnh hơn. Thương hiệu Hàn Quốc O’Food với giá trị cốt lõi “The Origin of food”, mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm nguyên bản và chuẩn mực nhất.

  • Microsite
  • UI/ UX Design
  • Digital Campaign
  • Website Development

NEXT PROJECT

Oishi 4X

Wanna start
a
project
with us?

Wanna join
the fun?